DOCÈNCIA

La Càtedra Guillem Colom Casasnovas té entre els seus objectius impartir docència en les matèries pròpies de la Càtedra i participar en les activitats docents de la Universitat de les Illes Balears.

MÀSTER UNIVERSITARI EN ECOLOGIA MARINA


L’objectiu general del postgrau és formar especialistes i futurs professionals en Ecologia Marina per a l’estudi del medi marí, dels seus processos i la seva problemàtica per tal de proveïr a la societat de mecanismes que garanteixin una capacitat de resposta immediata davant de la degradació ambiental, la disminució dels recursos marins i la fragmentació dels hàbitats i ecosistemes. Aquests professionals han d’assolir coneixements sobre el món marí en els seus aspectes biològics, físics, químics, geològics, de gestió i explotació del medi marí, tant en la seva dimensió espacial com dinàmica, fomentant actituts positives cap el desenvolupament sostenible i aprendre tècniques de treball que, juntament amb la formació tècnica, legal i econòmica necessàries, permetin als alumnes dur a terme correctament activitats professionals en relació amb la mar.


Des de la Càtedra Guillem Colom Casasnovas s’imparteixen las assignatures de gestió de recursos marins, oceanografia biològica, carbonats...