Guillem Colom Casasnovas (1900­1993) va néixer a Sóller (Mallorca, Espanya). Des de la seva joventut va mostrar interès per les Ciències Naturals. Malgrat no haver obtingut mai cap títol universitari, fou un dels grans micropaleontòlegs del segle XX.


En el 1926, durant l'excursió a Mallorca del XIV Congrés Internacional de Geologia, va tenir el seu primer contacte amb la Micropaleontologia.


Immediatament després, entre 1926 i 1929 va visitar al professor Cailleux (Universitat de la Sorbonne, París) i al professor Lapparent (Universitat d'Estrasburg), dos dels més importants micropaleontòlegs europeus del seu temps.

 

La càtedra Guillem Colom Casasnovas, adscrita a la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, i associada al Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, és una unitat d'investigació, docència i divulgació científica que inclou els camps de la Micropaleontologia i la Sedimentologia, combinades amb l'Ecologia Marina. Aquesta interacció de conceptes li confereix unes característiques i unes sinèrgies úniques. Així, la paleontologia s'emmarca adequadament dins del context deposicional i es beneficia del coneixement dels sistemes actuals, i la sedimentologia, fonamentalment dels carbonats, adquireix una comprensió de les causes que confereix una capacitat predictiva i, per tant, una utilitat pràctica.

On trobar-nos


Edifici Guillem Colom Casasnovas

Universitat de les Illes Balears. 

Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Illes Balears.

Tel: (+34) 971 172938. E-07122