Personal de la Càtedra

Doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona (1976).


Les seves investigacions es centren en la sedimentologia de carbonats i l'estratigrafia sequencial d'alta resolució.


L'actual linia de treball es centra en la relació procès­producte en sistemes carbonatats.

Doctor en Biologia (2007) per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Actualment és Professor Ajudant de Doctor en el Departament de Biologia (Àrea de Zoologia) a la UIB. És també director del Museu Balear de Ciències Naturals, on està dipositat el llegat micropaleontològic de l'investigador Guillem Colom Casasnovas.


Les seves principals línies d'investigació inclouen l'estudi de foraminífers fòssils i vivents i la biota productora dels carbonats, les seves aplicacions ecològiques i paleoecològiques, amb particular émfasi en la seva utilitat com indicadors paleoambientals i de procesos sedimentaris en sistemes carbonatats. Ha desenvolupat la seva investigació amb nombrosos especialistes nacionals i estrangers i els resultats d'aquestes col·laboracions s'han presentat en congresos internacionals i publicat en revistes de impacte.

Màster d’Ecologia Marina de la Universitat de les Illes Balears (2013), dirigit pel Dr. Guillem Mateu Vicens amb el títol “Epiphytic foraminifera as bioindicators in Posidonia oceanica meadows”. L’estudi realitzat va consistir en la creació d’índexos bioindicadors per a determinar l’estat de salut de les praderes de Posidonia oceanica a partir dels morfotipus de foraminífers epífits.


Actualment és estudiant del Doctorat d’Ecologia Marina de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel Dr. Guillem Mateu Vicens i el Dr. Luis Pomar Gomà. El tema de la tesi és la producció carbonàtica d’algues vermelles calcàries i els possibles paràmetres que la modulen.